POPO原創小說大賞|把握最靠近夢想的機會
HOT 閃亮星─黑白沙漠狐各類稿件大募集

Jany的藏書

莫非定律
人氣
25692
收藏
144
訂購
2379
收藏時間 2020-11-01 21:01:03
寵物飼養守則
人氣
21590
收藏
191
訂購
5318
收藏時間 2019-10-12 19:54:35
魔物馴養須知
人氣
15252
收藏
85
訂購
784
收藏時間 2019-10-12 19:54:19
意遲
人氣
36613
收藏
207
訂購
510
收藏時間 2018-12-19 14:12:03
獨愛
人氣
29338
收藏
152
訂購
666
收藏時間 2018-01-08 14:28:36
原罪
人氣
63445
收藏
267
訂購
578
收藏時間 2017-12-09 00:21:17
愛情,午夜場
人氣
78165
收藏
422
訂購
6663
收藏時間 2017-03-02 15:28:22
討厭喜歡你
人氣
1434469
收藏
3761
訂購
35387
收藏時間 2016-05-29 00:36:32
幫主的玩具愛人
人氣
475515
收藏
1049
訂購
0
收藏時間 2016-05-28 01:52:48
前男友 (原名《小晴小愛》)
人氣
384722
收藏
1332
訂購
38476
收藏時間 2016-05-28 01:50:17
1 2 3

Jany的讀者回應

讀者太害羞了...