POPO十歲囉
HOT 閃亮星─貓女士調整信箱公告耽美稿件大募集
酸酸
天使魚 4 級
中年級生4年級
2016-09-22 21:14:19 成為 POPO作者

我的 PO 書格言

多少個想著你的夜裡,你陪在她身邊

個人簡介

20Y / 就業ing / 愛貓勝過柴的女子

給 POPO 讀者的話

更新 2019-12-07 07:49:55  

 When my heart is facing you, then I am yours.

 ☘︎ 作品集
  唯你走入我心
  灰少年與魔法仙子
  布奶日記
 ☘︎ Instagram @xuan_0911_
 ☘︎ 原筆名 酸B

 ( 頭貼by IG @yiiiyuhan_design)

酸酸 PO的書

唯你駐留我心
最新章回
Chapter 3-1
公開時間
2019-12-11 06:00:01
書摘
    【2018 原作《初,戀》全新改編校園愛情故事】     原名:唯你走入我心    別人總說,他是我的白馬騎士,    次次將我從黑暗中拯救。    那麼另一個他,便是我的黑暗王子,    就...
標籤
Dear Vicky mouse.
最新章回
Dear Vicky mouse.
公開時間
2019-12-06 00:06:04
書摘
    【 2019 真人故事】    帶著親愛的妳,一起回憶我們的十年。-------------------------------------------------    人生這麼長,    ...
標籤
生活風格
布奶日記
看更多

酸酸 PO的精彩短文

目前無短文

酸酸 的藏書

收藏 2019-10-24 22:01
收藏 2019-07-10 20:36
收藏 2019-06-28 15:53
收藏 2019-06-26 02:06
收藏 2019-06-19 10:07
收藏 2019-06-17 01:42
收藏 2018-09-17 21:45
收藏 2018-09-01 21:21
收藏 2018-06-27 01:19
看更多
收藏 2019-11-06 23:41
收藏 2019-08-13 22:35
收藏 2019-08-12 00:24
收藏 2019-08-10 00:59
收藏 2019-06-27 11:51
收藏 2019-06-24 12:23
收藏 2019-06-23 17:18
收藏 2019-06-21 21:16
收藏 2019-06-21 11:44
收藏 2019-06-21 00:23
看更多
收藏 2019-12-01 11:14
收藏 2019-11-25 20:20
收藏 2019-11-19 09:03
收藏 2019-11-19 09:00
收藏 2019-11-19 08:53
收藏 2019-10-22 02:47
收藏 2019-10-01 21:10
收藏 2019-10-01 21:08
收藏 2019-09-27 16:30
看更多
收藏 2019-11-29 00:59
收藏 2019-11-23 21:59
收藏 2019-10-05 22:21
收藏 2019-08-07 22:16
收藏 2019-07-15 01:12
收藏 2019-07-07 22:25
收藏 2019-07-04 10:01
收藏 2019-06-03 01:14
收藏 2019-04-14 09:01
收藏 2019-02-20 15:57
看更多
收藏 2019-12-07 00:56
收藏 2019-12-02 17:03
收藏 2019-11-24 21:56
收藏 2019-10-15 22:14
收藏 2019-08-06 13:55
收藏 2019-06-17 01:49
收藏 2019-05-31 15:06
收藏 2018-05-27 22:35
收藏 2018-05-14 23:07
看更多

POPO 魚的書櫃

我與我曾走過的那些樂章 伍德‧瓦懷特
2018.05.04 更新「鄧麗君--我只在乎你」2018.03.19 更新「Angela Aki-...

酸酸 的讀者回應

諾貝爾文學獎,非你莫屬!
2019-12-13 02:48
給你一個讚還不夠,你值得千千萬萬個讚
2019-12-13 02:21
ㄝ! 我終於追完目前的進度了 ( 灑花 )
2019-12-10 18:23
酸寶超棒,更新的好多!!!!!!!
2019-12-10 03:44
好書要用珍珠養,請你笑納
2019-12-09 03:17
看更多