2020 POPO華文創作大賞
HOT 閃亮星─御喬兒調整信箱公告耽美稿件大募集

5/31 mood 心情札記

現在的我

只想要平淡、平凡、輕鬆、自在、不越級我身體能夠負荷的程度能力

我盡量別讓自己太累、太撐、太奔波、麻煩

我就是儘量看淡一點

  What   has   he   been   through?

  What   has   this   boy   been   through   ?

For   me,   it's   quite   simple   right   now   ....

Life   conception   ,     Xaver

複雜   不如簡單

繁瑣   不如輕易

細碎   不如大化

刺激   不如冷靜

瘋狂   不如鎮定

混羼   不如透徹

出眾   不如平凡

現在的我

比以前更清晰   更"放開"了

上一篇回作家的PO下一篇

回應(0)