When you need me.

當妳需要我時,我會當妳的垃圾桶,聽妳吐口水。

 

 

 

 

 

 

 

 

當妳需要我時,我會在妳生病時替妳熱熱粥,並在一旁照顧妳。

 

 

 

 

 

 

 

 

當妳需要我時,我會在妳開心時、快樂時,真誠地恭喜妳。

 

 

 

 

 

 

 

 

當妳需要我時,我會靜靜的待在一旁,永遠地守護著妳。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永遠永遠,隨call隨到。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Because   you   need   me.

 

 

   

回應 (0)

作者其他作品