POPO線上編輯室:不受控女王又來了!
HOT 閃亮星─沾零調整信箱公告耽美稿件大募集

喜歡找樂子

作者
雙⋆杺 / 初年級生1年級
類別
藝術設計
5 0

內容簡介

\:/
 ・・・・☆・・・・     ˙ 就 玩 設 計
. ⋀,,⋀. ∩.\       
(*・ω・)/           ˙ 原 本 是 心 靈 方 面 的 抒 發 文
.(つ ノ           
.しーJ         ˙ 放 著 也 是 浪 費  
                                     .
                                                                ∧_∧
                                                      ry´・ω・`ヽっ
˙ 從 生 活 中 找 樂 子                 `!   i
                                                         ゝc_c_,.ノ
 ˙ 是 件 有 趣 的 事                                       (
                                                                     )
             ˙ 雖 然……                                 .∧_∧.(
                                                                 (´・ω・ ∩
                                                                    o  ,ノ
                                                                   O_ .ノ
                                                                    .(ノ
                                                                       ━━
.
.∧_∧     ∧_∧        ˙ <喜 歡 找 樂 子>
(*・ω・ヾ⌒∨⌒ヽ・ω・*)          ˙ 源 自 於 ……
( ⊃    ( 好    き )    ⊂ )              ˙ 小 七 是 樂 樂 !
(__⊃\_ _/⊂__)                 ˙ 以 欺 負 他 為 樂 趣 的 我

是 這 麼 想 到 書 名 的……˙ 圖 片 皆 來 自 無 版 權 圖 庫
˙ 被 練 到 封 面 的 文 友 不 喜 請 告 知 , 會 立 馬 撤 下
˙ 舊 封 面 感 謝 :露 棠 小 仙 女
˙ 新 書 封 為 自 製 ~ 謝 謝 看 完 貓 貓 小 劇 場 的 你 們 (๑・∀・๑)

章回列表

多筆訂購
0001
公開 2021-07-28 14:13
免費閱讀
0002
公開 2021-07-28 14:23
免費閱讀
0003
公開 2021-07-28 14:28
免費閱讀
0004
公開 2021-07-28 14:39
免費閱讀
0008
公開 2021-07-28 14:45
免費閱讀
0010
公開 2021-07-28 14:52
免費閱讀
0012
公開 2021-07-28 14:56
免費閱讀
0013
公開 2021-07-28 14:57
免費閱讀
0016
公開 2021-07-28 15:02
免費閱讀
0017
公開 2021-07-28 15:37
免費閱讀
0018
公開 2021-07-29 16:45
免費閱讀
0019
公開 2021-07-30 14:26
免費閱讀
0020
公開 2021-07-31 13:40
免費閱讀
0021
公開 2021-08-03 12:08
免費閱讀
0022
公開 2021-09-23 14:09
免費閱讀

作者其他作品

看更多