POPO線上編輯室:不受控女王又來了!
HOT 閃亮星─沾零調整信箱公告耽美稿件大募集

楔子

      「情不知所起,一往而深。」

      「這或許……是愛情的難能可貴之處,但有時,卻也殘忍得像是一道詛咒。」

        後來,我總算想明白了。

        在這瞬息萬變的人間,有些無緣,其實是上蒼——

        最仁慈的恩賜。

                                                              注:情不知所起,一往而深。出自湯顯祖的《牡丹亭》

回書本頁下一章