POPO十歲囉
HOT 閃亮星─築允檸調整信箱公告耽美稿件大募集

路遙與咫尺

      「別來春半,觸目愁腸斷。砌下落梅如雪亂,拂了一身還滿。雁來音信無憑,路遙歸夢難成。離恨恰如春草,更行更遠還生。」--李煜<清平樂>

      什麼樣的距離,可以阻斷一個人的歸鄉之夢?使人身處於千萬里之遙的異國他鄉,縱令眼下是繁花似錦的滿園春色,而心中尚有無限惆悵與哀傷。觸目所及,倍添愁緒,一如臺階下飄落滿地的白梅,彷若雪花紛飛,想要拂去,卻徒增心煩意亂,反充斥於胸臆之中,肝腸寸斷,不能自已。

      仰望空中的南雁歸來,卻收不到任何來自家鄉的書信與音訊,使得遙念家鄉的我,難以成夢而望斷歸期。而那刻劃在心上的離鄉愁思與悵恨,正如春草蔓延般,一寸一寸地,伴隨著我離鄉漸行漸遠的腳步,愈來愈茂盛茁壯了。

      高中時讀此宋詞,並無太深刻的感受,因個人並未如同李後主,當時為抒發自身遭逢亡國家恨而悲憤成之。隨著年歲漸長,當客居異鄉的日子裡,咀嚼此文,卻為之動容了。

      咫尺天涯,真正路遙的,不是隔著千山萬水的距離;真正路遙的,是心靈與心靈之間,彼此無法聲氣相通、相應契合的隔閡。心靈的隔閡,縱然咫尺也天涯。

回書本頁下一章